Val forut hurda hanne anvander Tinder inte med Facebook

Val forut hurda hanne anvander Tinder inte med Facebook

Val forut hurda hanne anvander Tinder inte med Facebook

Tills forut icke sa lange darefter var det relevant att ha ditt konto tinder forena at din facebookprofil. Det tillverka varje nagot sasom inte ratt overtygade vissa anvandare, darfor att vi alltemellanat vill att Tinder-profilen amna existera nagot fa mer anonym. Lyckligtvis andrade dom ansvariga forut det sociala natverket stallning dartill darefter nagra manader inneha det varit mojligt att anlanda in igeno andra tilltradesmedel. Sa om n undrar hur ma anvander tinder ej me facebook n kommer att amna vara medveten om att det ar mojligt.

Anledningarna mot varfor du kan vill ick kombinera Tinder dartill Facebook dem kan besta folkmassa samt valdigt skild. Skad ino dem majoriteten baisse ar det nagon forfragan ifall okrankbarhe. Vi aga ofta kontakter gallande Facebook sasom vi nej vill att dom skall kanna at att vi ar ino nago dejtingapp. Samt i sa fal kan det besta storig att aga ta ett dopp applikationerna anslutna.

Det sasom ar bra ar att fo folja at Tinder det inneha du dartill andra option. Sakforhallande ar att n at dartill tillsamman kan bilda nago profil gallande saken dar valkanda dejtingappen inte med att tillverka e konto gallande mar Zuckerbergs sociala natverk. Sa o ni ick vill besta inte fri fran Facebook mirakel din process forut att lokalisera din battre halft, rekommenderar vi att du valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar centralt ar att vi kommer ihag att forut att ha denna gallande att besta pa Tinder uta att behova plocka at Facebook, ar det nodvandigt att vi age senaste fran ansokan. Ifall du ager nago avsevart mossig utgava aven icke age uppdaterat saken da formodligen ni ej ge stryk nagot ovrig krafti att folja in i saken da. Saledes rekommenderar vi att n gar genom saken dar fore ni fortsatter lasa Google Play Store sam kika at att ni icke besitt nagra vantande uppdateringar.

Logga in p Tinder tillsamman Google

E val for att kanner til anvanda Tinder uta Facebook ar att framkalla det genom ditt Google-konto. O n ar nagon Android-anvandare aliggande ni besitta ett konto fo att kunn anvanda din mobil, sa er kan anvanda lika konto forut att logga in pa dejtingapplikationen. du behover endas antyda ditt e-postkonto sasom slutar pa ocksa losenordet du anvander forut det. Gallande sa hyfs kommer ni att fabricera loggat in uta att Facebook aga tillsamman det att bega.

Nagot saso kan besta lit problematiskt pro somlig forbrukare ar att n kommer att skilja ett part fran saken dar datorer inte saso ni du kan titta här ager anvant ino ditt Google-konto. Andock normalt besitt vi kopiost mindre privat underrattelse inom saken dar an ino Facebook, vilket kommer att dampa oss att fortfara anonyma. Och forsavit n vill att bestamt ingen amna fa tillgang mo din upplysning age n alltid mojligheten att dana e elle Google-konto.

Att hantera det ager kontot hjalper di att tata i uppgifte sasom alder sam profilinformation. Skad o ni besitta skapat din profil nummer forsta gangen pa Tinder maste n fyll inom resten fran informationen saso n vill forestalla fo dina eventuella kommande partners. Fran bilder mo din skildring samt lankar mo andra sociala natverk som Instagram. Skad Tinder kommer atminstone webbsida icke att ag information ifall dina kontakter fran Facebook, sa att d kan fortiga att n ar i denna applikation forut dina kontakter i det populara sociala natverket.

Det ar bestamt det basta valet att anvanda Tinder inte med Facebook sam fran denna orsak ar det det mest forbruka.

Uppfostra ett imag konungen Tinder tillsamman ditt telefonnummer inte med Facebook

Om du vill atnjuta hogs okrankbarhet nar du skapar din imag, finns det en satt att ga in ino Tinder utan att behova bidra varken ditt Facebook- alternativt Google-konto. Aven det ar att en tredje krafti att alstra nago framtoning ar att logga in igenom din telefonnummer, bekraftar din identitet med handrackning isar ett SMS-meddelande.

Aven o n icke besitta nagot ovrig option an att donera information oforandrad personlig sasom ditt telefonnummer, sa ar det formodligen det det mest privata sattet pro att inleda kopa applikationen.

Nar n gar akte att skapa din profil mast du forlagga pa knappen Logga in tillsamman ditt telefonnummer. Darifran maste du indicera saken da, samt n kommer att f e SMS tillsammans e bekraftelsekod sa att do kanner til att det ar du. Darifran kan du fortsatta mo forma din imag, nagot saso n mast framkalla alldeles fran borja, darfor att appen inte kommer att ag nagon informatio o dig.

Det har ar sjalvfallet det mest privata alternativet. O du nej vill att nagon amna forbinda din Tinder-profil med din Facebook-profil alternativt Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in tillsamman ditt telefonnummer. Godta det ha kommer att klarlagga forhallandet emella ditt telefonnummer sam nagon Tinder-konto. Sa ni antagligen foredrar att innehava ett andra telefonnummer bara forut det ha om bestamt integritet ar vad n letar efter.