Reeglid

Reeglid

Ürituse organisatoorne pool:

 • Igale projektile määrame korraldusmeeskonnast peale 11. oktoobrit mentorid, kes hakkab Sinuga koostööd tegema juba enne üritust. Selgitame välja, mis detailid ja töövahendid on Sinu projekti jaoks vaja komplekteerida. Samuti nõustame ja jagame kontakte projekti õnnestumiseks.
 • Koostöös mentoriga selgitame välja, kas projekt on realiseeritav ja sobib antud ürituse formaati.
 • Riistvara/tarkvara ehituseks vajalikud komponendid tuleb idee esitajal peamiselt endal kaasa võtta. Skeemipesa saab omalt poolt toetada sinu projekti komponentide ostu. Selles osas suhtleb sinuga mentor peale 11. oktoobrit. Valmis ehitatud riistvara/tarkvara lahenduse saate ürituselt ära minnes endaga kaasa.
 • Ehituseks vajalike tööriistadega/abivahenditega saame suures osas aidata. Vaata üritusel olemas olevad tehnikavahendid. Lihtsamad töövahendid, nagu kruvikeerajad, mutrivõtmed, näpitsad, tangid, juhtmed jne., tuleb projekti teostajal endal kaasa võtta.
 • Nädalavahetusel tehtavast ehitusest tuleb lõpuks koostada 3-minutiline ettekanne.
 • Projektide meeskonnad komplekteerime kohapeal. Võib tulla ka oma meeskonnaga.
 • Üritus on inglisekeelne

 

Idee valimine:

 • Sinu ideele tehakse eelvalik, palun valmista ette hea ettekanne. Idee üle arutamine toimub Facebook’i event lehel.
 • Idee ettekandmiseks on Sul aega 90 sekundit. Pärast ettekannet võib publik esitada 2 küsimust.
 • Palun valmista ettekandeks üheleheküljeline inglisekeelne PDF-fail, mis kuvatakse Sinu ettekande ajaks seinale. Valmista tutvustav leht ette nii, et see kirjeldaks Sinu ideed võimalikult lihtsalt. Faili palume saata hiljemalt reedel kella 12-ks e-posti aadressile info@skeemipesa.ee. Faili pealkirjaks pane idee nimi.

NB! Harjuta oma ettekannet sõprade ja pereliikmete ees! Mida parem ettekanne, seda suurem tõenäosus, et saad oma meeskonda head liikmed.

Meeskonnatöö:

 • Peale idee formuleerimist saab iga meeskond endale laua, kus ideid arutada/ehitada.
 • Väga oluline on, et määrate oma meeskonnale juhi, kes hoiab fookust, motiveerib meeskonda ja vaatab kella, et te vähemalt esmatasandi prototüübi kindlasti valmis saaksite.
 • Söök ja jook. Me pakume meeskonnale kõhukinnitust nii reedel, laupäeval kui ka pühapäeval. Seega keskendu oma projektile ja ära selle pärast muretse.
 • Meil on pakkuda Sulle appi mentorid. Mõned neist on tehnilise taustaga, teised jälle ärikallakuga. Kasuta nende abi ja kontakte nii palju kui võimalik.
 • Palun hoia oma nimesilti rinnas ja ole avatud suhtlemisele. Nii saad palju uusi kontakte ja toredaid ideid 🙂
 • Kõige tähtsam. Tunne ehitamisest rõõmu 🙂 !!!

 

 Pühapäevane prototüübi esitlus:

 • Pühapäeval kell 16.00 on tähtaeg. Selleks ajaks on prototüüp sellises seisus, nagu ta on. Aeg on otsas.
 • Iga meeskond peab olema valmis ettekandeks.
 • Ettekanne toimub live’is. See tähendab, et esitletakse toimivat/mittetoimivat prototüüpi selleks Powerpoint’i ja ekraanipilte näitamata.
 • Ettekanded algavad kell 16.00.
 • Ettekanded on samas järjekorras kui reede õhtul. Ettekandeks on aega 3 minutit.
 • Pärast ettekannete ära kuulamist koguneb ürituse organisaatorite meeskond (žürii) ja valib välja parimad ideed. Neid ootavad “auhinnad”.
 • Järgnevad kokkuvõte, žüriiliikmete soovitused edasiseks tegevuseks…

 

Ohutustehnika elektroonikatööde osas:

 • Teen seadme riistvaraarendust ainult siis, kui mistahes seade ei ole ühendatud elektrivõrguga ning on pingevaba (pistik on pistikupesast väljas).
 • Enne seadme avamist eemaldan seadme elektrivõrgust ja ootan vähemalt 10 sekundit, kuni kondensaatorid tühjenevad.
 • Pingestatud seadme korral teen mõõtetöid vaid mõõteriista sobiva mõõtepiirkonnaga, jälgides seejuures rangelt ohtustehnikat ja vältides pinge all olevate osadega kokkupuutumist.
 • Üritusel osaleja on teadlik elektritöödest tulenevatest riskidest.
 • Ma ei hoia avatud korpusega seadet ilma mõjuva põhjuseta (mõõtmise või testimise jaoks) elektrivõrgus.
 • Riistvara arenduse tegemisel veendun, et käed on puhtad ja kuivad.
 • Elektroonikatöid on lubatud teha ainult neil, kel pole südamestimulaatorit.
 • Üritusel osaleja vastutab ise oma elu ja tervise eest.
 • Üle 36 V pinge korral võib riistvaratöid teha ainult ürituse korraldaja poolt määratud mentor.
 • Kasutan tööohutust tagavaid abivahendeid (kaitseprillid, kaitsekindad) ja ainult korralikke töövahendeid.
 • Kui ma pole mõne töövahendiga enne kokku puutunud, siis palun mentori abi.

 

Lisaküsimused:

Küsi meie ürituse Facebook’i event all või kirjuta meeskonnale info@skeemipesa.ee